• Montaż, Remonty, Modernizacje i Serwis obejmuje:
    • Kotły wodne i parowe
    • Walczaki
    • Rurociągi nisko i wysokoprężne wraz z armatura
    • Kanały powietrza oraz spalin
    • Układy odpopielania i odpylania
    • Konstrukcje stalowe
  • Opracowanie dokumentacji jakościowej oraz montażowej
  • Opracowywanie technologii prac montażowych i remontowych
  • Wykonywanie usług spawalniczych na elementach ciśnieniowych
  • Uznania technologii spawania (badania + WPQR) zgodnie z norma PN-EN ISO 15614-1
  • Szkolenia spawaczy
  • Kompleksowe wykonawstwo izolacji termicznych dla przemysłu