Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE – W zakresie wymagań jakościowych dla procesów spawania oraz odpowiedniego doświadczenia w produkcji jednostkowej zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową.

DIN EN ISO3834-2 – W zakresie pełnych wymagań, jakości dotyczących spawania materiałów metalowych.

AD 2000 Merkblatt HP 0, HP 100R, TRD 201 – uprawnienia do produkcji i eksportu kotłów energetycznych i zbiorników ciśnieniowych na rynek niemiecki.

Atest TÜV SÜD Polska Sp. z o.o – na przeprowadzanie szkoleń oraz egzaminowanie spawaczy.

Certyfikat ISO 9001:2015 – usługi montażowe i modernizacyjno-remontowe oraz produkcja elementów ciśnieniowych kotłów, rurociągów, zbiorników, turbin oraz innych urządzeń energetycznych, przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg. SCC**: 2011 – w zakresie usług montażowych i modernizacyjno-remontowych oraz produkcji i elementów ciśnieniowych kotłów, rurociągów, zbiorników, turbin oraz innych urządzeń energetycznych, przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg. PN-N-18001 – w zakresie usług montażowych i modernizacyjno-remontowych oraz produkcji elementów ciśnieniowych kotłów, rurociągów, zbiorników, turbin oraz innych urządzeń energetycznych, przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Certyfikat EN 1090-1:2009 + A1:2011 – w zakresie spawanych stalowych elementów konstrukcyjnych w klasie wykonania EXC3, metoda 3a.

UDT – w zakresie wytwarzania, modernizacji, montażu oraz naprawy urządzeń i elementów podlegających dozorowi technicznemu.