KONTRAKTY REALIZOWANE 2022

 

BP Scholven, Niemcy – w zakresie KSM Zeman znajduje się całościowy montaż czterech kotłów gazowych na terenie rafinerii Ruhr Oel w pobliżu Gelsenkirchen.

Stadtwerke Flensburg, Niemcy – Montaż konstrukcji stalowej oraz parowego kotła odzyskowego wraz z izolacją termiczną – trwają prace zanikające, montaż rurociągów technologicznych i montaż izolacji termicznej.

E-Wood, Belgia – Montaż kotła fluidalnego do termicznego przekształcenia energii z biomasy wraz orurowaniem.

Park Chemiczny Marl, Niemcy – prace remontowe oraz rozruchowe na terenie kombinatu chemicznego Marl polegające na wymianie palników kotłów, orurowania technologicznego oraz bieżących napraw pracujących instalacji.

EFW Protos, Wielka Brytania – montaż 2 linii do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w zakresie: instalacji zasilania w paliwo, instalacji rusztów, instalacji odżużlania i odpopielania, instalacji kotła parowego wraz z orurowaniem, kanałów powietrza i spalin, instalacji odpylania spalin z filtrem workowym.

SW Augsburg, Niemcy – wymiana instalacji paleniskowej istniejącego kotła odzyskowego składającej się z nowego wentylatora, kanałów spalin, 4 nowych palników gazowych wraz z przebudową rurociągów gazowych oraz części osprzętu kotła.

SW Bonn, Niemcy -– montaż instalacji nowego kotła odzyskowego wraz orurowaniem i  kanałami spalin, oraz konstrukcją stalową kotłowni.

Heilbronn, Niemcy – montaż nowego kotła wodnego z walczakiem wodnorurkowym dla odzysku ciepła ze spalania biomasy.

Cowie, Szkocja – wymiana przedniej ściany komory paleniskowej istniejącego kotła parowego.

 

Produkcja elektrod ulotowych:

 

Styczeń/Marzec – produkcja i dostawa elektrod ulotowych w ramach zadania: „Modernizacja elektrofiltru kotła CFB-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice”.

Kwiecień/Czerwiec – produkcja i dostawa elementów wyposażenia wewnętrznego w ramach zadania: „Modernizacja elektrofiltru kotła CFB-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice”.

Lipiec – prefabrykacja konstrukcji wsporczej płaszcza osłonowego izolacji rurociągu technologicznego

Sierpień – produkcja konstrukcji stalowych i podpór rurociągu ciepłowniczego w ramach zadania: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie”.

Sierpień/Wrzesień – prace montażowe elementów wyposażenia wewnętrznego w ramach zadania: „Modernizacja elektrofiltru kotła CFB-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice”.

Listopad/Grudzień – wykonanie elektrod ulotowych w ramach zadania: „Modernizacja elektrofiltrów bloku 858MW dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”.

2021

Infraserv Wiesbaden, Niemcy – montaż części ciśnieniowej kotła odzysknicowego wraz z rurociągami zewnętrznymi i kanałami w bloku gazowo parowym. – zakończony w marcu 2021 r

BP Scholven, Niemcy – w zakresie KSM Zeman znajduje się całościowy montaż czterech kotłów gazowych na terenie rafinerii Ruhr Oel w pobliżu Gelsenkirchen. Dwa kotły są już po próbach ciśnieniowych i trwają prace zanikające. Na pozostałych obiektach trwa nadal montaż

PK Varel, Niemcy – kompleksowy montaż jednego kotła parowego zasilanego gazem ziemnym na terenie fabryki kartonu i papieru w Varel – zakończony w czerwcu 2021 r

Stadtwerke Flensburg, Niemcy – Montaż konstrukcji stalowej oraz parowego kotła odzyskowego wraz z izolacją termiczną – trwają prace zanikające, montaż rurociągów technologicznych i montaż izolacji termicznej.

E-Wood, Belgia – Montaż kotła fluidalnego do termicznego przekształcenia energii z biomasy wraz orurowaniem – instalacja jest już po próbie ciśnieniowej i na końcowym etapie przed rozruchem

Kraftwerk Mehrum, Niemcy – remont części ciśnieniowej kotła (wymiana paneli ścian) oraz rurociągów technologicznych w budynkach maszynowni (woda chłodząca), stacji uzdatniania (dozowanie chemikaliów oraz remont rozprężacza) podczas rewizji bloku energetycznego 750 MW.

Dodatkowo wykonano prace naprawcze na dwóch obrotowych podgrzewaczach powietrza.

FCC Lincoln, Wielka Brytania – Wymiana paneli ścian komory paleniskowej kotła oraz wymiana ekonomizera na terenie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych hrabstwa Lincolnshire

UPM Caledonian, Wielka Brytania – wymiana części paneli ścian komory paleniskowej kotła biomasowego oraz rur łączących komory festonu kotła wraz z napawaniem ścian i rur na osnowie niklu. Dodatkowo wykonano prace naprawcze na rurociągu pary niskoprężnej, kanału spalin do filtra workowego oraz wymianę zaworów bezpieczeństwa na terenie zakładów fabryki papieru UPM Caledonian w Irvine (Szkocja)

Park Chemiczny Marl, Niemcy – prace remontowe oraz rozruchowe na terenie kombinatu chemicznego Marl polegające na wymianie palników kotłów, orurowania technologicznego oraz bieżących napraw pracujących instalacji.

Blackburn Meadows, Wielka Brytania – naprawa wężownic ekonomizera kotła do termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Londonderry, Irlandia Północna – wymiana wężownic ekonomizera w kotle parowym  wraz z rurami wieszakowymi na terenie zakładów Lycra.

 

Produkcja elektrod ulotowych 2021r. :

Styczeń / Maj – produkcja i dostawa ponad 100 ton elektrod ulotowych wraz z belkami zawieszeniowymi na obiekt PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole – K4 w ramach programu „Modernizacja EF na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT”.

Marzec – wykonanie i dostawa elektrod ulotowych wraz z belkami zawieszeniowymi na obiekt ZE PAK S.A. Elektrownia Konin na bloku elektrofiltra K7.

Kwiecień / Sierpień – produkcja i dostawa 57 ton elektrod ulotowych oraz ponad 40 ton elementów wyposażenia wewnętrznego na obiekt PGE EC Wrocław na elektrofiltrach K1 oraz K3.

Maj – wykonanie i dostawa ponad 13 ton elektrod ulotowych wraz z belkami zawieszeniowymi oraz ponad 12,7 ton elementów wyposażenia wewnętrznego na obiekt VEOLIA POZNAŃ dla elektrofiltru bloku nr 1.

Sierpień / Wrzesień– wykonanie i dostawa 28 ton elektrod ulotowych oraz niespełna 29 ton wyposażenia wewnętrznego elektrofiltru na obiekt HITACHI Z.A. Puławy.

Październik / Listopad– wykonanie 23 ton elektrod ulotowych dla zagranicznego kontrahenta (Niemcy). Elektrody wysokoparametrowe, przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach.

2020

Koksownia Częstochowa, Polska – kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem kompletnego montażu dwóch kotłów gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz konstrukcją wsporczą.

Główny zakres robót zakończono w lipcu 2020. W miesiącu grudniu zamontowano 2 sztuki kryz pomiarowych na rurociągach pary świeżej w budynku kotłowni oraz jedną kryzę na rurociągu pary technologicznej w budynku maszynowni. Niniejszym zakończono projekt.

InfraServ Wiesbaden, Niemcy – montaż części ciśnieniowej kotła odzysknicowego wraz z rurociągami zewnętrznymi i kanałami w bloku gazowo parowym.

Próba ciśnieniowa odbyła się w grudniu 2020.

K+S Kali, Unterbreizbach, Niemcy – montaż konstrukcji stalowej, montaż kotła opalanego gazem wraz z rurociągami wewnętrznymi oraz rurociągami technologicznymi oraz kanałami powietrza i spalin. Wymiana kompletu pomp wody zasilającej oraz kanałów turbiny gazowej.

BP Scholven, Niemcy – w zakresie KSM Zeman znajduje się całościowy montaż czterech kotłów gazowych na terenie rafinerii Ruhr Oel. Do tej pory zrealizowano montaż ekonomizera kotła nr 1 oraz 4, części kanałów oraz wstępny montaż komory paleniskowej jednego z bloków.

PK Varel, Niemcy – Kompleksowy montaż jednego kotła parowego zasilanego gazem ziemnym na terenie fabryki kartonu i papieru w Varel. Próbę ciśnieniową instalacji ciśnieniowej przeprowadzono w listopadzie 2020.

UPM Caledonian, Wielka Brytania – wymiana części ścian membranowych kotła zaplanowanych do wymiany w 2020 roku oraz na podstawie przeprowadzonych pomiarów grubości ścianek rur.

SWISS Krono Heiligengrabe, Niemcy – wymiana wężownic przegrzewacza pary  na bloku energetycznym EA1 oraz napawanie ścian membranowych w bloku energetycznym EA2. Prace zrealizowano we wrześniu oraz październiku.

MVV Dundee (Szkocja) – montaż rurociągów technologicznych (pary, kondensatu oraz wody chłodzącej) w trakcie budowy bloku energetycznego na terenie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

 

Produkcja elektrod ulotowych:

  • Luty/Marzec 2020 – wykonanie elektrod ulotowych na obiekt PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole K2 w ramach programu „Modernizacja EF na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT”.
  • Luty/Marzec 2020 – wykonanie elektrod ulotowych wraz z belkami zawieszeniowymi elektrod zbiorczych na obiekt Schwelgern SB4 (Niemcy)
  • Kwiecień 2020 – wykonanie elektrod ulotowych na obiekt Rafinerii OMV Schwechat (Austria). Elektrody wysokoparametrowe, przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach (około 400 st. C).
  • Czerwiec/Lipiec 2020 – realizacja elektrod ulotowych oraz wyposażenia wewnętrznego elektrofiltru na obiekt PGE EC Kraków w ramach zadania „Modernizacja EF na bloku K4”.
  • Wrzesień – Listopad 2020 – wykonanie elektrod ulotowych wraz z belkami zawieszeniowymi na obiekt PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole K 3 w ramach programu „Modernizacja EF na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT”.
  • Grudzień 2020 – wykonanie elektrod ulotowych na obiekt Lafarge Cement S.A. (Cementownia Kujawy )

2019

Capwatt, Mangualde, Portugalia – montaż części ciśnieniowej kotła biomasowego

K+S Kali, Unterbrezbach, Niemcy – montaż konstrukcji stalowej, montaż kotła opalanego gazem wraz z rurociągami wewnętrznymi oraz rurociągami technologicznymi oraz kanałami powietrza i spalin. Wymiana kompletu pomp wody zasilającej oraz kanałów turbiny gazowej.

Aurubis, Hamburg, Niemcy – samodzielne wykonanie prac remontowych kotła, polegających na m.in. wymianie ścian komory paleniskowej, kolektorów oraz skrzynek uszczelniających.

Swiss Krono, Heiligengrabe, Niemcy – samodzielne wykonanie prac remontowych kotła, polegających na m.in. wymianie wężownic ekonomizera.

Western Wood, Port Talbot, Wielka Brytania – wymiana kolektorów przegrzewaczy oraz ekonomizera.

EfW. Dundee – montaż rurociągów technologicznych na potrzeby spalarni odpadów.

Koksownia Częstochowa, Polska – kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem kompletnego montażu dwóch kotłów gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi

EC Czechowice, Polska –  remont części ciśnieniowej kotła w elektrociepłownia ECII w Czechowice-Dziedzice

JG Pears, Newark, Wielka Brytania – wymiana ścian membranowych w kotle wraz z napawaniem w technologii inconel 625.

Shotton, Wielka Brytania – remont kotła, wymiana m.in.  ścian membranowych kotła, wymiana wężownic w przegrzewaczu

 

2018

DSM Sisseln, Szwajcaria – montaż kotła opalanego biomasą, montaż części ciśnieniowej kotłów, rurociągów technologicznych, systemu spalania, części oczyszczania spalin oraz systemów odprowadzania popiołów oraz żużla

Kraków, Polska – montaż konstrukcji stalowej, montaż kompletnych rurociągów pary świeżej z odwodnieniami, montaż kompletnych rurociągów gazu  wielkopiecowego i koksowniczego

Jaworzno, Polska – montaż kompletnych rurociągów wraz z przynależnym osprzętem, układu odpalania dla realizacji bloku energetycznego 910 MW

Malkinia, Polska izolacja kanałów wentylacyjnych 2500m2 DN 450 do DN 1000, izolacja pieca to utylizacji CO, CO2

Trondheim – izolacja kanałów wentylacyjnych 950m2 DN 600 do DN 1000, izolacja pieca to utylizacji CO, CO2

Bridgent, Wielka Brytania – izolacja kanałów wentylacyjnych 1070m2 DN 450 do DN 1000, izolacja pieca to utylizacji CO, CO2, izolacja filtra workowego z blachy falistej 350m2

Inne – ok 15 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Szwecji

 

2017

Rybnik, EC Jankowice, Polska – demontaż starych oraz montaż nowych Elektrofiltrów dla firmy Rafako S.A., waga montażu wyniosła 173 tony

Mannheim, DSM, Niemcy – wymiana rusztu, ścian membranowych, części ekonomizera, orurowania oraz kanałów powietrza i spalin na kotle opalanym biomasą

Kraków, Polska – montaż konstrukcji stalowej, montaż kompletnych rurociągów pary świeżej z odwodnieniami, montaż kompletnych rurociągów gazu  wielkopiecowego i koksowniczego

Bogatynia, Elektrownia Turów, Polska – demontaż starych oraz montaż nowych rurociągów na seperatorach oraz rurociągach łączących kotła

Cuxhaven, Siemens Windenergie, Niemcy – montaż 16.000 m2 kanałów wentylacyjnych na halach montażowych turbin wiatrowych

Mannheim, Gluckstein, Niemcy – montaż instalacji sanitarnych w ramach inwestycji budowy 4 bloków mieszkaniowych

Heligengrabe, Kronospan, Niemcy – wymiana przegrzewacza oraz ścian membranowych na kotle opalanym biomasą dla firmy AET

Akuo Novillars, Francja – w ramach montażu kotła rusztowego opalanego biomasą montaż systemu zapewnienia powietrza w kotle oraz odprowadzenia spalin, części oczyszczania spalin oraz systemów odprowadzania popiołów oraz żużla, montaż rurociągów w stali nierdzewnej, realizację korekt projektowych w trakcie i po rozruchu. Waga zmontowanych części wyniosła ok. 600 ton

Inne – ok 15 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech i w Polsce

 

2016

Szczecin, Polska – montaż wg norm ASME, przy nabrzeżu portowym 3 kotłów HP oraz kotła LP wraz z   przygotowaniem do wysyłki drogą morską do Tobolska (Rosja). Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palników gazowych, konstrukcji wsporczej oraz wykonanie konceptu montażu wraz z projektem konstrukcji wsporczejtymczasowej.

Jastrzębie-Zdrój, Polska – kompletna budowa części mechanicznej kotła bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MW i mocy cieplnej ok. 110 MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, paleniska fluidalnego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów technologicznych, systemu doprowadzania paliwa oraz filtra workowego.

Burgkirchen, Niemcy – remont kotła odzysknicowego za turbiną gazową. Zakres obejmował wymianę parownika, części kanału spalin, komory mieszającej, przepustnic oraz palników gazowych wraz z obwiązaniem oraz rurociągów ciśnieniowych.

Tornesch, Niemcy – wymiana podgrzewacza powietrza do spalania oraz przebudowa rurociągów odwadniających.

Philipstahl, Niemcy – wymiana przegrzewaczy pary wraz z przebudową rurociągów łączących przegrzewacze na kotle opalanym gazem.

Zeitz, Niemcy – remont palników gazowo – olejowych wraz ze stacjami oraz orurowaniem.

Bełchatów, Polska – remont kanałów powietrza wtórnego kotła nr 10, opalanego węglem brunatnym.

Speyside, Szkocja – montaż rurociągów technologicznych kotła opalanego biomasą.

Inne – ok. 25 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech i w Polsce.

 

2015

Jastrzębie-Zdrój, Polska – kompletna budowa części mechanicznej kotła bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MW i mocy cieplnej ok. 110 MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, paleniska fluidalnego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów technologicznych, systemu doprowadzania paliwa oraz filtra workowego.

Speyside, Szkocja – montaż kotła parowego opalanego biomasą pozyskiwaną ze świeżego drewna o wydajności 14 t/h i o mocy 12MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palnika olejowego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów około turbinowych, systemu odżużlania.

Czechowice-Dziedzice, Polska – remont części ciśnieniowej kotła OF 230 na EC2 w Czechowicach Dziedzicach.

Flensburg, Niemcy – montaż kotła opalanego gazem o mocy 75 MW termicznych i 65 MW elektrycznych. Zakres dostaw zawierał montaż części ciśnieniowej kotła.

Inne – ok. 20 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech i w Polsce.

 

2014

Annwailler, Niemcy – remont kotła parowego o wydajności 65 t/h, na zakładzie Kartonfabrik Buchmann. Zakres dostaw zawierał wymianę wężownic przegrzewacza kotła, wężownic ekonomizera, ścian membranowych kotła, systemu spalania oraz systemu świeżego powietrza.

Sisseln, Szwajcaria – montaż kotła parowego opalanego gazem o wydajności 15 t/h na zakładzie DMS Sisseln Terra. Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, systemu spalania, palników gazowo – olejowych, kanałów powietrza, kanałów spalin oraz rurociągów technicznych.

Antwerpia, Belgia – montaż dwóch kotłów parowych opalanych gazem o wydajności 70,3 t/h każdy, na zakładzie Bayer Antwerpen.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palników gazowych, kanałów powietrza, kanałów spalin oraz komina.

Wiedeń, Austria – Montaż części ciśnieniowych dwóch kotłów wodnych (waga elementów ciśnieniowych 575 ton), montaż kanałów powietrznych i spalin (waga 120 ton), montaż palników.

Inne – ok. 15 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech, Francji i Polsce.

 

2013

Inne – ok. 10 kontraktów krótkoterminowych – remonty i modernizacje na terenie zakładów w Niemczech.