2016

Szczecin, Polska – montaż wg norm ASME, przy nabrzeżu portowym 3 kotłów HP oraz kotła LP wraz z   przygotowaniem do wysyłki drogą morską do Tobolska (Rosja). Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palników gazowych, konstrukcji wsporczej oraz wykonanie konceptu montażu wraz z projektem konstrukcji wsporczej tymczasowej.

Jastrzębie-Zdrój, Polska – kompletna budowa części mechanicznej kotła bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MW i mocy cieplnej ok. 110 MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, paleniska fluidalnego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów technologicznych, systemu doprowadzania paliwa oraz filtra workowego.

Burgkirchen, Niemcy – remont kotła odzysknicowego za turbiną gazową. Zakres obejmował wymianę parownika, części kanału spalin, komory mieszającej, przepustnic oraz palników gazowych wraz z obwiązaniem oraz rurociągów ciśnieniowych.

Tornesch, Niemcy – wymiana podgrzewacza powietrza do spalania oraz przebudowa rurociągów odwadniających.

Philipstahl, Niemcy – wymiana przegrzewaczy pary wraz z przebudową rurociągów łączących przegrzewacze na kotle opalanym gazem.

Zeitz, Niemcy – remont palników gazowo – olejowych wraz ze stacjami oraz orurowaniem.

Bełchatów, Polska – remont kanałów powietrza wtórnego kotła nr 10, opalanego węglem brunatnym.

Speyside, Szkocja – montaż rurociągów technologicznych kotła opalanego biomasą.

Inne – ok. 25 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech i w Polsce.

2015

Jastrzębie-Zdrój, Polska – kompletna budowa części mechanicznej kotła bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MW i mocy cieplnej ok. 110 MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, paleniska fluidalnego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów technologicznych, systemu doprowadzania paliwa oraz filtra workowego.

Speyside, Szkocja – montaż kotła parowego opalanego biomasą pozyskiwaną ze świeżego drewna o wydajności 14 t/h i o mocy 12MW.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palnika olejowego, kanałów powietrza, kanałów spalin, rurociągów około turbinowych, systemu odżużlania.

Czechowice-Dziedzice, Polska – remont części ciśnieniowej kotła OF 230 na EC2 w Czechowicach Dziedzicach.

Flensburg, Niemcy – montaż kotła opalanego gazem o mocy 75 MW termicznych i 65 MW elektrycznych. Zakres dostaw zawierał montaż części ciśnieniowej kotła.

Inne – ok. 20 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech i w Polsce.

2014

Annwailler, Niemcy – remont kotła parowego o wydajności 65 t/h, na zakładzie Kartonfabrik Buchmann. Zakres dostaw zawierał wymianę wężownic przegrzewacza kotła, wężownic ekonomizera, ścian membranowych kotła, systemu spalania oraz systemu świeżego powietrza.

Sisseln, Szwajcaria – montaż kotła parowego opalanego gazem o wydajności 15 t/h na zakładzie DMS Sisseln Terra. Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, systemu spalania, palników gazowo – olejowych, kanałów powietrza, kanałów spalin oraz rurociągów technicznych.

Antwerpia, Belgia – montaż dwóch kotłów parowych opalanych gazem o wydajności 70,3 t/h każdy, na zakładzie Bayer Antwerpen.
Zakres dostaw – montaż części ciśnieniowej, palników gazowych, kanałów powietrza, kanałów spalin oraz komina.

Wiedeń, Austria – Montaż części ciśnieniowych dwóch kotłów wodnych (waga elementów ciśnieniowych 575 ton), montaż kanałów powietrznych i spalin (waga 120 ton), montaż palników.

Inne – ok. 15 kontraktów krótkoterminowych – remonty, modernizacje na terenie zakładów w Niemczech, Francji i Polsce.

2013

Inne – ok. 10 kontraktów krótkoterminowych – remonty i modernizacje na terenie zakładów w Niemczech.