Firma KSM Zeman Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4.Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014 -2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa w wysokości 283 294,77 PLN, została udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).